Hírek

Tisztújító közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségénél

Tisztújító közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségénél

Szövetségünk elnökének, az elnökség tagjainak és a felügyelőbizottsági tagoknak a mandátuma lejárt, így 2024. április 16-án tisztújtó közgyűlést tartottunk Nyíregyházán.

Szövetségünkhöz 64 tagszervezet csatlakozott eddig, és a tagszervezetek 2500 tagsággal rendelkeznek. A közgyűlésre a Nyíregyházi Gondozási Központ épületében került sor. Az előzetesen kiküldött meghívók alapján 42 tagszervezet elnöke jelent meg az eseményen. Román Demeterné Magdika köszöntötte a megjelenteket. Magdika ismertette a napirendi pontokat, dr. Szabóné Csiszár Gabriella személyében megválasztottuk a levezető elnököt, és megválasztásra került a jegyzőkönyv vezetője és a két fő hitelesítője is.

Román Demeterné elnök asszony beszámolt a 2023. évi szakmai tevékenységről, ismertette a pénzügyi számviteli beszámolót, majd a 2024. évi pénzügyi tervet is ismertette a tagszervezetekkel. A szövetség felügyelő bizottsága beszámolt az elmúlt gazdasági év munkájáról, véleményezte a szakmai- pénzügyi beszámolókat, azt elfogadásra javasolta.

Szintén elfogadásra került a 2024. évi Munka és rendezvény tervünk is.

Alapszabályunk módosítására is sor került, mivel a régi alapszabály több pontja már nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. Módosításra került a szövetség neve, rövidített neve is változott. Az új név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége. Rövidített neve: NYUSZESZ lett. Működés szervezeti formája: Egyesület helyett: Szövetség.

Módosítani szükséges az új tagok felvételével kapcsolatos eljárásokat, mely szerint a tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. Az elnökség a tagfelvételi kérelmekről 30 napon belül dönt. Döntését írásban közli a kérelmezővel.

tisztujito kozgyules 2

Változik a javaslat szerint a tagdíjbefizetés módja: az előterjesztés alapján a tagszervezetek a tagdíjat fizethetik a szövetség bankszámlájára átutalással, vagy készpénzben a házipénztárba.

Változás a tagság jogviszony megszűnésének esetében is. Megszüntethető a tagsági jogviszony tagdíj nem fizetése esetén is. Elnökséget 5 évre választ a közgyűlés. Az elnökség 7 tagból áll. Lényeges változások egyike, hogy a szövetség elnökét, elnökségi tagjait, valamint a felügyelő bizottsági tagokat a korábban elfogadott három év helyett öt évre válasszuk meg. Változással érintett a tagdíjbefizetés módja is. A korábbi lehetőségek mellett, banki átutalással is fizethető a átszerveztek tagdíjbevételének 10%-os mértéke a szövetség felé teljesítendő tagdíjként. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei közé bekerült a tagdíjnemfizetés esetén történő megszüntetése is. A napirendi pontok, szakmai, pénzügyi beszámolók, pénzügyi tervek, alapszabály módosítás ismertetése után a jelen lévő tagság külön-külön nyílt szavazással egyhangúlag fogadta el az előterjesztéseket.

Mint ahogy beszámolómat kezdtem, következő napirendi pont a tisztújítással volt kapcsolatos. A jelölőbizottságot korábban a tagság javaslatára állította össze az elnökség. Tóth Árpádné a Nyírbátori Értelmiségi Nyugdíjas Klub elnöke, mint a jelölőbizottság elnöke ismertette az előzetes felmérés alapján javasolt elnök és elnökségi tagságra, felügyelő bizottsági tagokra érkezett jelölteket, akik felkerültek a szavazólapokra. A kiosztott szavazólapok alapján titkos szavazással 42 tagszervezet szavazott.

  • 42 igen szavazattal a Felügyelő bizottság elnökének 5 évre: Molnár Ferencet választották.
  • 42 igen szavazattal a felügyelő bizottság tagja lett: Valla Mihály és Szluk István.
  • 42 jelenlévő tagszervezet 42 szavazata alapján újabb 5 évre az elnök Román Demeterné lett.

Elnökségi tagoknak: Schmidt Pálnét, Májer Józsefnét, Németh Ildikót, Vass Editet, Baranyai Imrét és Nagy Zoltánnét választották.

Az egyebek napirendi pontban Román Demeterné megköszönte dr. Hudákné Fábián Nórának, Nagy Lászlónak és Vass Istvánnénak, korábbi elnökségi tagoknak a munkáját, akik munkahelyi elfoglaltságaik miatt nem tudták elfogadni a jelöléseket. Magdika, mint újraválasztott elnök megköszönte a tagság bizalmát, amit vele és a „megfiatalodott” elnökségi tagokkal szemben tanúsítottak.

Bemutatta a Gyalogló program, valamint az Energia program ismertetőjét Müller Jánost, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének alelnökét. Aki ismertette a tagokkal mind két program nyugdíjasokra gyakorolt kedvező hatását, valamint a megyei szövetség anyagi részesedésének lehetőségét mindkét program beindítása kapcsán.

Következő bemutatkozó szervezet a BIKE BYT vállalkozás képviselője volt, aki a bemutatott eszköz segítségével elmagyarázta, hogyan könnyíti meg a nyugdíjasok hétköznapi életét az elektromos robogó használata. Minden eladott termék után, melynek értékesítésében a szövetség és a tagszervezetek segítenek, komoly jutalékot ígért a szövetségnek.

Vass Istvánné
jegyzőkönyvvezető

További hírek ebben a témában ►